Головна

Журнал “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямами “Фізичне виховання і спорт” (додаток до постанови президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. № 1-05/1) та “Педагогічні науки” (додаток до постанови президії ВАК України від 26 травня 2010 р. № 1-05/4).

Збірник наукових праць видається Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки з 1999 року. У журналі подано окремі положення розвитку фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення, підготовки фахівців для галузі. Охарактери­зовано методи, засоби тренування, особливості підготовки спортсменів, адаптації організму людей різного віку в процесі фізичного виховання, адекватність яких підкріплюється педагогічними, психологічними та медично-біологічними експериментами.