Головна

«Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» є фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямами «Педагогічні науки» (додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 р. № 528) та «Фізичне виховання і спорт» (додаток 17 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13. 07. 2015 р. № 747). 

Журнал видається Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки з 1999 року. У журналі подано окремі положення розвитку фізичної культури, фізичного виховання різних груп населення, підготовки фахівців для галузі. Охарактеризовано методи, засоби тренування, особливості підготовки спортсменів, адаптації організму людей різного віку в процесі фізичного виховання, адекватність яких підкріплюється педагогічними, психологічними та медично-біологічними експериментами.

Із 2010 року видання зареєстроване в міжнародному центрі ISSN.

ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print)

Видання відображається в:

  • наукометричних базах: Index Copernicus International (Impact Factor ICV 201446,23), eLIBRARY (РІНЦ) (ліцензійний договір №128-03/2015, від 12.03.2015 р.);
  • репозитаріях та пошукових системах: Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, «Україніка наукова», Cite Factor, Universal Impact Factor, Directory of Research Journal Indexing, International Committee of Medical Journal Editors, Research Bible, International Scientific Indexing, Information Matrix for the Analysis of Journals.

 

Сайт використовує платформу Open Journal Systems.

Щоб мати можливість подавати рукописи у журнал та перевіряти їх поточний статус, потрібно зареєструватися на сайті ().