Пошук статей

Назва Автор(и) Ключові слова Рік PDF
Оцінка індивідуальної підготовленості професійних футболістів Вікторія Супрунович біоенергетичний метаболізм, нейродинамічні функції, тактичне мислення, індивідуальна підготовленість, оцінювання, футболісти 2015 PDF icon 29.pdf
Методологічна основа вдосконалення навчально-тренувального процесу футболістів Спеціальних Олімпіад Максим Ярмоленко футболісти з відхиленнями розумового розвитку, Спеціальні Олімпіади, навчально-трену¬вальна програма 2015 PDF icon 55.pdf
Розв’язання суперечностей між тренувальною та змагальною діяльністю в дитячому футболі Андрій Шевченко, Валерій Ніколаєнко багаторічна підготовка футболістів, змагальна діяльність, тренувальна діяльність, педагогічна майстерність тренера, оцінка діяльності тренера 2015 PDF icon 54.pdf
Дослідження рівня спеціальної фізичної підготовленості метальників списа Роман Черкашин, Валерій Кузнецов сила, швидкісно-силові навантаження, спеціальна фізична підготовка, тренування, конрольні вимірювання, юні спортсмени 2015 PDF icon 53.pdf
Динаміка розвитку швидкості у футболістів 8–17 років Артем Федецький швидкість, вікова динаміка, футболісти 2015 PDF icon 52.pdf
Сучасні підходи до вдосконалення технічної підготовки кваліфікованих спортсменів в академічному веслуванні Андрій Сватьєв технічна підготовка, веслування академічне 2015 PDF icon 51.pdf
Аналіз наукових досліджень із проблем удосконалення спортивної майстерності юних футболістів Валерій Ніколаєнко наукові дослідження, спортивна майстерність, багаторічна підготовка, юні футболісти 2015 PDF icon 50.pdf
Моделі виконання «ривка» важкоатлетками високої кваліфікації Владислав Мочернюк важка атлетика, ривок, спортсменки, факторний аналіз 2015 PDF icon 49.pdf
Порівняльний аналіз змісту змагальних навантажень у спортивній аеробіці в різних олімпійських циклах Борис Кокарев, Микола Маліков, Світлана Кокарева, Тетяна Напалкова спортсмени, аеробіка, змагання, елементи, складність 2015 PDF icon 48.pdf
Предпосылки возникновения и противоречия в функционировании современного адаптивного спорта Евгения Захарина адаптивный спорт, спортсмены с инвалидностью, Паралимпийские игры, Дефлим¬пийские игры 2015 PDF icon 47.pdf
Особливості взаємозв’язків координаційних здібностей із психічними процесами та властивостями в молодших школярів із затримкою психічного розвитку Олег Тучак, Віктор Романюк, Михайло Коць затримка психічного розвитку, кореляція, координація, учні молодшого шкільного віку 2015 PDF icon 46.pdf
Коррекция статического стереотипа у танцоров высокой квалификации средствами физической реабилитации Татьяна Рожкова, Владимир Кормильцев, Игорь Марценюк танцоры, физическая реабилитация, статический стереотип 2015 PDF icon 45.pdf
Визначення ефективності методу Кабата в комплексній програмі з реабілітації інсультних хворих Юрій Магнушевський,Костянтин Калінкін судинні захворювання, фізична реабілітація, методика пропріоцептивної фасилітації, метод Кабата 2015 PDF icon 44.pdf
Эффективность реализации технологии интеграции специализированных программ по физической реабилитации в процесс подготовки юных спортсменов Светлана Люгайло интеграция, технология, соматическая патология, физическая реабилитация, юные спортсмены 2015 PDF icon 43.pdf
Взаємозв’язок особливостей психоемоційного стану й м’язової системи студентської молоді Володимир Котелевський студентська молодь, патологія хребта, фізична реабілітація, кінезіотерапія 2015 PDF icon 42.pdf
Поширеність шкідливих звичок серед підлітків із вадами слуху як додатковий фактор ризику погіршення стану їхнього здоров’я Віталій Кашуба, Олена Маслова підлітки, здоров’я, шкідливі звички, паління, алкоголь, наркотики, фактори ризику 2015 PDF icon 41.pdf
Динаміка клініко-анамнестичних даних хворих після інфаркту міокарда під впливом застосування авторської програми фізичної реабілітації в домашніх умовах Світлана Індика інфаркт міокарда, фактори ризику, фізична реабілітація 2015 PDF icon 40.pdf
Динамика показателей компонентного состава тела в процессе физической реабилитации подростков с первичным ожирением Ирина Жарова ожирение, компонентный состав тела, подростки, технология физической реабилитации 2015 PDF icon 39.pdf
Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації чоловіків і жінок, хворих на ішемічну хворобу серця з проявами інсулінорезистентності Ірина Євстратова, Алшбул Муханнад ішемічна хвороба серця, інсулінорезистентність, абдомінальне ожиріння, фізична реабілітація 2015 PDF icon 38.pdf
Показники біогеометричного профілю постави та якості життя в дітей із функціонально єдиним шлуночком серця Володимир Вітомський, Олена Лазарєва вада серця, функціонально єдиний шлуночок серця, постава, якість життя 2015 PDF icon 37.pdf

Сторінки