Редакційна колегія

Цьось Анатолій Васильович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) (головний редактор)

Андрійчук Ольга Ярославівна

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Балахнічов Валентин Васильович

Доктор педагогічних наук, професор, президент Всеросійської федерації легкої атлетики (Росія)

Бєлікова Наталія Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);

Бергер Ю.

Доктор габілітований, надзвичайний професор, ректор (Державна вища школа імені Папи Римського Івана Павла ІІ в м. Бялій-Подлясці) (Польща)

Вільчковський Едуард Станіславович

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

Гусак Петро Миколайович

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Давидов Володимир Юрійович

Доктор біологічних наук, професор (Поліський державний університет), (Білорусь)

Доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

Єдинак Геннадій Анатолійович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Львівський державний університет фізичної культури)

Доктор педагогічних наук, професор (Львівський державний університет фізичної культури);

Коцан Ігор Ярославович

Доктор біологічних наук, професор, ректор (Східноєвропейський національний університет імені Лeci Українки)

Круцевич Тетяна Юріївна

Доктор наук з фізичного виховання i спорту, професор (Національний університет фізичного виховання i спорту України)

Куц Олександр Сергійович

Доктор педагогічних наук, професор (Херсонський державний університет)

Лях Юрій Єремійович

Доктор біологічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки);

Доктор педагогічних наук, професор (Поліський державний університет) (Білорусь)

Пріма Раїса Миколаївна

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Смолюк Іван Олександрович

Доктор педагогічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Томенко Олександр Анатолійович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)

Ходінов Володимир Миколайович

Доктор фізичної культури, ад’юнкт кафедри фізичної культури і здоров’я Радомської політехніки (Польща)

Ягенський Андрій Володимирович

Доктор медичних наук, професор (Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису)

Козіброцький Сергій Петрович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) (відповідальний секретар)