Контакти

Наша адреса: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13, м. Луцьк, Україна, 43025

Головний редактор: Цьось Анатолій Васильович - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, перший проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Тел.: +38 0332) 72 01 25; 067 925 82 36 E-mail:

Відповідальний секретар: Індика Світлана Ярославівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Тел.: +38 0332 24 21 78096 585 59 01  E-mail:

+38 0332 24 21 78 (кафедра теорії та методики фізичного виховання)               

+38 0332 24 20 68 (деканат Інституту фізичної культури та здоров’я)