Новини

 

                               24-26 вересня 2015 року

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

база практик табору “Гарт” (оз. Світязь)

VІ  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ”

 

               Інформаційний лист

                                             Вимоги до оформлення References

 

Цьось А. В. Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку ХІХ століття :  [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. В. Цьось, Н. А. Деделюк – Луцьк : Східноєвроп.  нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. ­  456 с.