Порядок розгляду статей

 

  1. Статті, які надійшли до редакційної колегії, розглядаються протягом трьох місяців.
  2. Редакційна колегія має право відправити статтю на додаткове рецензування.
  3. Редакційна колегія має право здійснювати літературне редагування статті а за необхідності науково редагувати її ставляч до відома автора.
  4. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
  5. У разі відхилення статті редакційна колегія надає автору вмотивований висновок.
  6. Автори протягом 3 днів отримують повідомлення про надходження статті. Через місяць після її реєстрації, автору повідомляють про результати рецензування.
  7. Редакційна колегія надає автору безкоштовний екземпляр журналу, який містить опубліковану статтю.
  8. Статті приймаються до 1 березня (№ 1), 1 червня (№ 2), 1 вересня (№ 3), 1 грудня (№ 4).